Πώς μπορείτε να στηρίξετε τη δράση μας

Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού (Ε.Ε.Α.Μ.) στοχεύει στην ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού πρωτίστως στον άνθρωπο και στη βελτίωση της ζωής του και συγκεκριμένα κυρίως στο γυναικείο πληθυσμό και στην εξασφάλιση της υγείας του αναφορικά με τις παθήσεις του Μαστού.

Η Ε.Ε.Α.Μ. οργανώνει και υλοποιεί δράσεις που απευθύνονται στην ιατρική κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό. Οι «επιστημονικές» αυτές δράσεις επιμορφώνουν, εκπαιδεύουν και ενημερώνουν συναδέλφους ακτινολόγους – ακτινοδιαγνώστες, ενώ αφυπνίζουν την κοινωνία για την αναγκαιότητα της ένταξης της πρόληψης στα πλαίσια της διατήρησης της υγείας και της αντιμετώπισης καρκίνου του Μαστού.

Η Ε.Ε.Α.Μ., ως Αστική, μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, αντλεί τα έσοδά της από τα μέλη της και από εκδηλώσεις –πολιτιστικού κυρίως χαρακτήρα -, ώστε να μπορεί να προσφέρει φιλανθρωπικό έργο στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και φυσικά, να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δράση της, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και εκστρατεία ενημέρωσης και αφύπνισης του κοινού, με απώτερο σκοπό, τη βελτίωση της διάγνωσης του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ασθενών και τη βελτίωση της επιβίωσής τους.

Για τους σκοπούς αυτούς, Ε.Ε.Α.Μ. ζητά την υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της απεικόνισης που ευαισθητοποιούνται σε θέματα υγείας και που έμπρακτα συνδέουν την εταιρική κοινωνική τους ευθύνη με τις δράσεις της εταιρείας.

Η Ε.Ε.Α.Μ , αποδεχομένη κάθε χορηγία, θα προωθήσει τη δράση που τη συνοδεύει εξαίροντας την αξία της συνεισφοράς του χορηγού, σε κάθε ευκαιρία (λογότυπα, banners, δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονική και έντυπο τύπο, κ.ά.).

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH