Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού (Ε.Ε.Α.Μ.) στηρίχθηκε στην ανάγκη της δημιουργίας ενός επιστημονικού φορέα που θα συνέβαλε με τις δυνάμεις του στην καλύτερη πρόγνωση των παθήσεων του μαστού, στη βελτίωση της υγείας των γυναικών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο στο μαστό και στην πλήρη ίαση από τη νόσο.

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Υλοποίηση Δράσεων

Για την επίτευξη των στόχων της, η Ε.Ε.Α.Μ. σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί δράσεις που απευθύνονται στην επιστημονική της κοινότητα και στο κοινό, σε γυναίκες όλων των ηλικιών, κάθε οικονομικής και κοινωνικής τάξης. Οι δράσεις της εταιρείας την καθιστούν επιστημονικό φορέα με κοινωνικό, φιλανθρωπικό και μη κερδοσκοπικό προφίλ, όπου ενημερώνει,εκπαιδεύει, ευαισθητοποιεί το επιστημονικό της ακροατήριο, αλλά και το ευρύ κοινό για την αναγκαιότητα βελτίωσης της διάγνωσης των παθήσεων του μαστού και συμμετοχής όλων, φορέων και κοινού, στην πρόληψη.

Δράσεις που απευθύνονται στην επιστημονική κοινότητα

Ο ένας από τους δύο βασικούς άξονες δράσης της Ε.Ε.Α.Μ αναφέρεται στην επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με τις παθήσεις του μαστού με απώτερο πάντα σκοπό τη βελτίωση της διάγνωσης και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου.

Μέσα δε από τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, επιστημονικών συνεδρίων και σεμιναρίων η Ε.Ε.Α.Μ.:

 • Ενημερώνει για την αναγκαιότητα εφαρμογής των διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών.

 • Προάγει τη σωστή εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών απεικόνισης μαστού.

 • Ενθαρρύνει και καθοδηγεί την έρευνα αναφορικά με την απεικόνιση του μαστού.

 • Ενημερώνει την ιατρική κοινότητα που ασχολείται με τις παθήσεις του μαστού για όλες τις νεώτερες εξελίξεις στον τομέα της απεικόνισης του μαστού.

 • Ενισχύει την αναγκαιότητα εφαρμογής διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των εργαστηρίων απεικόνισης του μαστού για τη διάδοση της γνώσης και την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

 • Ενδυναμώνει τη συμβολή του ακτινολόγου –ακτινοδιαγνώστη που εξειδικεύεται στις παθήσεις μαστού στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση τους.

 • Προωθεί τη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των εργαστηρίων απεικόνισης μαστού.

Δράσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό (γυναικείος πληθυσμός)

Ημερίδες ενημέρωσης του κοινού, υλοποίηση εκδηλώσεων με φιλανθρωπικό χαρακτήρα και οργάνωση προληπτικών εξετάσεων, αποτελούν δράσεις της Ε.Ε.Α.Μ. που απευθύνονται στο κοινό.

Συγκεκριμένα η Ε.Ε.Α.Μ.:

 • Ενημερώνει το κοινό –στοχεύοντας κυρίως στο γυναικείο πληθυσμό –για όλες τις μεθόδους και τεχνικές που εντοπίζουν έγκαιρα παθήσεις στο μαστό και οι οποίες εφαρμόζονται διεθνώς.

 • Αφυπνίζει το κοινό της για την αναγκαιότητα των προληπτικών ελέγχων και την αξία τους στην πρόληψη της υγείας και στην επιβίωση των γυναικών που νοσούν

 • Παροτρύνει τις γυναίκες να προβούν σε προληπτικούς ελέγχους, οργανώνοντας απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις για το ευρύ κοινό, χωρίς κόστος συμμετοχής.

 • Παρέχει έμπρακτη βοήθεια σε άτομα που νοσούν από καρκίνο του μαστού διοργανώνοντας εκδηλώσεις με σκοπό τη συλλογή χρημάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Προγράμματα υλοποίησης σκοπών της Ε.Ε.Α.Μ.

Συγκεκριμένα η Ε.Ε.Α.Μ.:

 • Πρόγραμμα συστηματοποίησης της γνώσης αναφορικά με την απεικόνιση του μαστού στην Ελλάδα.

 • Εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης των νέων γιατρών με εξειδίκευση στην απεικόνιση μαστού.

 • Διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, πρακτικών ασκήσεων και επιστημονικών εκδηλώσεων με εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα (συμπόσια, ημερίδες) αναφορικά με τα νοσήματα του μαστού.

 • Στενή συνεργασία με εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού που μοιράζονται τους ίδιους σκοπούς με την Ε.Ε.Α.Μ. (Ιατρικές Εταιρείες, Ενώσεις, Συλλόγους, κ.ά.).

 • Προώθηση της έρευνας στο αντικείμενο της απεικόνισης του μαστού με επιβραβεύσεις για πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες ή μελέτες σχετικές με το αντικείμενο της εταιρείας και χορήγηση υποτροφιών.

 • Δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων και διανομή τους στο κοινό, σχετικά με τον καρκίνο του μαστού, τις μεθόδους διάγνωσης, την αξία της πρόληψης.

 • Δημοσίευση επιστημονικών κειμένων, επιμελημένων ώστε να απευθύνονται στο ευρύ κοινό, σε όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).

 • Οργάνωση εκδηλώσεων καλλιτεχνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα (δείπνα, εκδρομές, εκθέσεις) με στόχο την οικονομική ενδυνάμωση της εταιρείας ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να υλοποιεί και να εκπληρώνει το σκοπό της.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH