Η απεικόνιση του μαστού από το Α ως το Ω: 2ο μέρος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ΕΕΑΜ στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης διοργανώνει τον 2ο Κύκλο Εκπαιδευτικών Μαθημάτων << Η Απεικόνιση του Μαστού από το Α ως το Ω >> με κεντρικό αντικείμενο το

<< Υπερηχογράφημα Μαστού>>

Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της ισχύουσας κατάστασης που έχει επιβληθεί παγκοσμίως λόγω της πανδημίας και με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης,

clip_image002

Webinar: Η Απεικόνιση Μαστού από το Α ως το Ω

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ΕΕΑΜ στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης διοργανώνει τον 2ο Κύκλο Εκπαιδευτικών Μαθημάτων << Η Απεικόνιση του Μαστού από το Α ως το Ω >> με κεντρικό αντικείμενο το

<< Υπερηχογράφημα Μαστού>>

Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της ισχύουσας κατάστασης που έχει επιβληθεί παγκοσμίως λόγω της πανδημίας και με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης,

American Joint Committee on Cancer’s Staging System for Breast Cancer, Eighth Edition: What the Radiologist Needs to Know | RadioGraphics

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και κατανόησης των παραμέτρων ποιοτικού ελέγχου που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής μας εργασίας και υποχρέωσή μας, η Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού προτείνει το κάτωθι άρθρο:

https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.2018180056

COVID 19 ARTICLES

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και κατανόησης των παραμέτρων ποιοτικού ελέγχου που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής μας εργασίας και υποχρέωσή μας, η Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού προτείνει τα κάτωθι άρθρα:

Πατήστε εδώ (ASBrS-NAPBC-CoC-NCCN-ACR-B-Covid_Rev1-4_7_2020)
Πατήστε εδώ (COVID 19 SBI)

Breast hamartoma

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και κατανόησης των παραμέτρων ποιοτικού ελέγχου που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής μας εργασίας και υποχρέωσή μας, η Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού προτείνει το κάτωθι άρθρο:

https://radiopaedia.org/articles/breast-hamartoma?lang=us

Interval and Consecutive Round Breast Cancer after Digital Breast Tomosynthesis and Synthetic 2D Mammography versus Standard 2D Digital Mammography in BreastScreen Norway

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και κατανόησης των παραμέτρων ποιοτικού ελέγχου που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής μας εργασίας και υποχρέωσή μας, η Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού προτείνει τα κάτωθι άρθρα:

Πατήστε εδώ

Screening Breast Ultrasound Using Handheld or Automated Technique in Women with Dense Breasts

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και κατανόησης των παραμέτρων ποιοτικού ελέγχου που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής μας εργασίας και υποχρέωσή μας, η Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού προτείνει τα κάτωθι άρθρα:

Πατήστε εδώ

Harmonizing Breast Cancer Screening Recommendations: Metrics and Accountability

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και κατανόησης των παραμέτρων ποιοτικού ελέγχου που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής μας εργασίας και υποχρέωσή μας, η Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού προτείνει τα κάτωθι άρθρα:

https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/radiol.14132832
https://www.ajronline.org/doi/pdf/10.2214/AJR.17.18704

Tumor Characteristics and Molecular Subtypes in Breast Cancer Screening with Digital Breast Tomosynthesis: The Malmö Breast Tomosynthesis Screening Trial.

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και κατανόησης των παραμέτρων ποιοτικού ελέγχου που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής μας εργασίας και υποχρέωσή μας, η Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού προτείνει το κάτωθι άρθρο:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31478799/

Breast Cancer Tissue Markers, Genomic Profiling, and Other Prognostic Factors: A Primer for Radiologists

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και κατανόησης των παραμέτρων ποιοτικού ελέγχου που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής μας εργασίας και υποχρέωσή μας, η Ελληνική Εταιρεία Απεικόνισης Μαστού προτείνει το κάτωθι άρθρο:

https://doi.org/10.1148/rg.2018180047

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH