Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή της Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού παρουσιάζουν τις οδηγίες σχετικά με την Απεικόνιση του Μαστού σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή δεδομένα.

Η ΕΕΑΜ προτρέπει την άσκηση και την εφαρμογή της άριστης κλινικής και απεικονιστικής τακτικής. Με τις κατευθυντήριες οδηγίες ευελπιστεί να προσφέρει στους ιατρούς ακτινοδιαγνωστές, στους τεχνολόγους ακτινολόγους και στο λοιπό εμπλεκόμενο προσωπικό με την απεικόνιση του μαστού την άριστη προσέγγιση, βασισμένη στη διεθνή εμπειρία και ομοφωνία. Αυτές πραγματεύονται τις τεχνικές προδιαγραφές, τη μεθοδολογία εφαρμογής των απεικονιστικών τεχνικών, τις κλινικές ενδείξεις, την απαιτούμενη εκπαίδευση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και εμπειρία για τη διενέργεια και τη γνωμάτευση των απεικονίσεων του μαστού, καθώς και τη διενέργεια επεμβατικών πράξεων υπό απεικονιστική καθοδήγηση.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τις δημοσιευμένες οδηγίες της American Cancer Society και του American College of Radiology.

Σκοπός των οδηγιών είναι να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικό εργαλείο και να προσφέρουν τη βάση πάνω στην οποία πρέπει να κινηθεί ο ακτινοδιαγνωστής ιατρός που ασχολείται με την απεικόνιση του μαστού. Η τελική απόφαση που σχετίζεται με την καταλληλότητα και

την επιλογή μιας εξέτασης ή επεμβατικής πράξης για μια συγκεκριμένη ασθενή ανήκει στην ευθύνη του εξειδικευμένου και κατάλληλα εκπαιδευμένου ακτινοδιαγνωστή, αφού συνεκτιμήσει το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, την ηλικία, και την κλινική εικόνα.

Με δεδομένη την απουσία λήψης αποφάσεων και οικονομοτεχνικών σχεδιασμών ως προς τον πληθυσμιακό προληπτικό έλεγχο από το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, οι παρούσες Κατευθυντήριες Οδηγίες στοχεύουν στο επιστημονικώς ορθό, δηλαδή τις οδηγίες που με βάση τη διεθνή επιστημονική εμπειρία έχει υποχρέωση ο κάθε ειδικός ιατρός να προτείνει και να συμβουλεύσει την ασθενή του.

Η ΕΕΑΜ είναι στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων κρατικών φορέων να συμβάλλει με την εμπειρία της στην εκπόνηση κρατικών προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου στην Ελλάδα. Έτσι θα προσφερθεί μια ελάχιστη βάση για μεγάλη μερίδα του ελληνικού γυναικείου πληθυσμού στην ελάττωση της θνησιμότητας από τον καρκίνο του μαστού, που αποτελεί σημαντική παράμετρο νοσηρότητας και θνητότητας στη χώρα μας. Πλήρες κείμενο (pdf)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH